Městský soud Praha

Městský soud Praha

Spálená 6/2
112 16 Praha 2

Informace o kanceláři Městský soud Praha

Krajský soud v České republice. Naleznete zde přímý kontakt na krajský soud včetně adresy krajského soudu. Případně číslo bankovního účtu krajského soudu, je-li zveřejněno. Provozní doba, nebo otevírací hodiny krajského soudu. Úřední hodiny krajského soudu a podatelny. Telefonní čísla a email na krajský soud. Má-li krajský soud své webové stránky, naleznete je zde. Všechny informace na krajské soudy jsou aktuální a jsou pravidelně aktualizovány.

Krajský soud přijímá žádosti o informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v podmínkách resortu Ministerstva spravedlnosti a dále provádí soudní řízení v prvním stupni ve věcech trestních, občanskoprávních, exekučních, dědických, věcech opatrovnictví.

Při jednání s krajským soudem budete pravděpodobně potřebovat služby právníka nebo právního zastoupení. Kontakty na právníky naleznete rovněž na tomto portálu.

Krajský soud dále:
• Přijímá žádosti o informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v podmínkách resortu Ministerstva spravedlnosti
• Přijímá žádosti o zápis, změnu, výmaz v obchodním rejstříku
• Rozhoduje jako soud druhého stupně ve věcech, v nichž rozhodoval v prvním stupni okresní soud
• Rozhoduje jako soud prvního stupně v určitých věcech trestních
• Rozhoduje jako soud prvního stupně ve vybraných věcech občanskoprávních
• Rozhoduje jako soud prvního stupně ve vybraných věcech obchodních
• Vede obchodní rejstřík
• Vede řízení ve věcech obchodního rejstříku
• Vede seznam znalců a tlumočníků
• Vydává úředně ověřené opisy zápisu uloženého ve sbírce listin


S kým můžete přijít do kontaktu?


Telefon
221 931 111 
224 172 111 (pracoviště Slezská 9) 
266 311 758 (centrální spisovna-Sokolovská 867/284) 

Fax
224 947 049 
222 512 441 (pracoviště Slezská 9) 

E-podatelna
spalena@msoud.pha.justice.cz (pro podání ve věcech agendy Trestní a Občansko-právní) 
slezska@msoud.pha.justice.cz (pro podání ve věcech agendy Obchodní a Konkurzní) 
OR@msoud.pha.justice.cz (pro podání ve věcech agendy Obchodního rejstříku) 
hybernska@msoud.pha.justice.cz (pro podání ve věcech agendy Správního soudnictví)

Kde nás najdete?

Zobrazit